Uzņēmums noslēdzis telpu operatīvās nomas līgumu uz 10 gadiem. Ir jāveic šo nomāto telpu pielāgošanas pasākumi, lai tās būtu piemērotas konkrētai saimnieciskajai darbībai – ražošanai: paaugstināts jumts, ievilkta ventilācija, dzesēšanas iekārtas, gāzes vadi, elektrības pievadi utt. – izdevumi sākot no 200 Ls līdz par 10 000 Ls par pozīciju. Vai šīs izmaksas var norakstīt izdevumos šajā gadā, vai arī obligāti tās jāuzskaita ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos sastāvā?