13.05.2015. stājušies spēkā  grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums). Ko tie paredz, un ar ko rēķināties nodokļu maksātājiem?