Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājs, un SIA plāno nodarbināt darbinieku ar minimālo algu. Jautājums ir - vai uzņēmuma darbiniekam jāizmaksā 200 Ls uz rokas, vai 144,75 Ls (ja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) aprēķināts vispārējā kārtībā darbiniekam ar nodokļu grāmatiņu, bez apgādājamiem)? Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) 1. panta 6. daļa nosaka, ka mikrouzņēmuma darbinieka ienākums ir tāds darbinieka ienākums (naudas izteiksmē novērtēts naudas, naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu kopums), kas atbilst uz darba līguma pamata gūtajam ienākumam, kāds tas ir pēc IIN un VSAOI atskaitīšanas vispārējā kārtībā, piemērojot likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu nosacījumus. Līdz ar to sanāk, ka darbiniekam jāizmaksā 144,75 Ls!