SIA, mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, sniedz arhitektūras un projektēšanas pakalpojumus. Līgums par pakalpojumu tiek noslēgts, piemēram, janvārī; februārī tiek ieskaitīts avanss, bet darbi tiek pabeigti aprīlī, aprīlī notiek arī galīgais norēķins. Jautājums: kāds apgrozījums jāuzrāda MUN deklarācijā par 1.ceturksni?  Vai avansa maksājums ir jāiekļauj apgrozījumā? Vai arī visa summa jāatspoguļo 2. ceturksnī, kad ir sastādīts pieņemšanas- nodošanas akts par sniegto pakalpojumu? Vai drīkst aprēķināt MUN no visām ieskaitītajām summām ceturksnī, neskatoties uz pakalpojuma sniegšanas periodu?