Tuvojas gada pārskata iesniegšanas termiņš un līdz ar to ir aktualizējušies dažādi jautājumi attiecībā uz gada pārskata sagatavošanas noteikumiem. Viens no jautājumiem, kas nodokļu maksātājiem nav skaidrs, ir ieņēmumu uzrādīšana mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) gada pārskatā, kā arī apgrozījuma uzrādīšana mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju deklarācijā. Kā piemēram, vai šajā deklarācijā uzrāda ieņēmumus no pamatlīdzekļu pārdošanas un valūtas kursu svārstībām?