01.01.2013. spēkā stājās likuma Par nodokļiem un nodevām (likums par NN) 15.2 pants Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām, kura 1.daļa nosaka, kaprasība pamatot darījuma (cenas) atbilstību tirgus cenai (vērtībai) attiecas uz likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) minētajiem nodokļu maksātājiem — rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām, kuri veic darījumus ar šī panta 1.daļas 1.-5. apakšpunktos uzskaitītajām saistītajām personām. Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs šajos apakšpunktos nav minēts, tāpēc - kā rīkoties, ja darījums tiek veikts star UIN un MUN maksātāju? Vai šādā darījumā piemērot tirgus cenu ir obligāti?