Nodarbinātības valsts aģentūra pārskaita naudu mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam (MUN). Saskaņā ar rēķinu tā ir darba algas dotācija bezdarbniekam, līdz ar to visa ieskaitītā summa tālāk tiek pārskaitīta kā alga. Vai arī par to ir jāmaksā MUN? Vai MUN ir jāmaksā arī no ieņēmumiem no valūtas kursu svārstībām, kas rodas, konvertējot naudu vai apmaksājot rēķinus ASV dolāros?