Vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) - mikrouzņēmums (MU) (reģistrēts kā MU 2012. gada sākumā, vidējais apgrozījums - 3800 - 4500 EUR gadā), kas nodarbojas ar griestu remontdarbiem un nelielu tirdzniecību, ir tiesīgs būt par MU un maksāt mikrouzņēmumu nodokli (MUN)? Daudz ažiotāžas ir ap Ministru kabineta noteikumiem Nr. 540 “Noteikumi par nozarēm, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu”(MK noteikumi Nr.540), kur norādītas daudzas nozares, kurās MU, veicot saimniecisko darbību, nav tiesīgi būt par MUN maksātājiem (to vidū ir nozare "Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas"). Vai griestu remontdarbi pieskaitāmi šai nozarei?