Uzņēmumā, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, ir 5 darbinieki, no kuriem viens ilgstoši slimo (ir darbnespējas lapa B). Uz darbinieka slimības laiku ir pieņemts vēl viens darbinieks. Darbinieks, kurš ilgstoši slimoja, pēc darbnespējas lapas B noslēgšanas darbā vairs neatgriežas, bet viņam tiek aprēķināta kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Līdz ar to mēnesī, kad šis darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības, MUN deklarācijā parādīsies seši darbinieki, kuriem visiem ir aprēķināta atlīdzība (lai gan strādājuši attiecīgajā periodā ir tikai pieci darbinieki). Vai šāda situācija mikrouzņēmumam (MU) nedraud ar MUN maksātāja statusa zaudēšanu nākamajā gadā?