Daudzos uzņēmumos valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)  ir lielākais nodokļu maksājumu postenis, tādēļ publikācijā tiks apskatīti ar VSAOI saistītie pamatjautājumi, akcentējot pēdējā laikā veiktās izmaiņas likumdošanā.