Lai aprēķinātu mikrouzņēmuma (MU) darbinieka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objektu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izstrādāja Instrukciju par mikrouzņēmuma darbinieku reģistrēšanu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta aprēķināšanu un reģistrēšanu. Turpmāk publikācijā ar praktiskiem piemēriem tiks aplūkots, kā MU darbiniekam aprēķināt slimības, bezdarbnieka un cita veida pabalstus.