Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) valdes loceklim ir noteikts atalgojums - 160 EUR mēnesī. Pārskata mēnesī SIA nav citu darbinieku, kam būtu noteikta vismaz minimālā mēnešalga, bet izpildās ieņēmumu kritērijs, saskaņā ar kuru jāpiemēro nodokļi valdes locekļa domājamam ienākumam. Līdz ar to par valdes locekli konkrētajā mēnesī ir jāaprēķina nodokļi nevis no 160 EUR, bet no 380 EUR (minimālā mēnešalga). Summu izmaksai aprēķina no valdes loceklim noteiktajiem 160 EUR. Kā valdes loceklim aprēķinātie 160 EUR un 220 EUR (starpība starp minimālo mēnešalgu un faktisko atlīdzību) jānorāda darba devēja ikmēneša ziņojumā ("Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī"), ņemot vērā, ka domājamā ienākuma daļai piemērojama mazāka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme?