Valsts ieņēmumu dienesta informatīvajā materiālā ir teikts: “No likuma ir izslēgta norma, kas ļāva autoratlīdzības saņēmējam neveikt VSAOI no autoratlīdzības kā pašnodarbinātai personai, ja tas ir darba ņēmējs un vienlaikus saņem autoratlīdzību. Tādējādi autoratlīdzību saņēmējam, ja tā ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātai personai no obligāto iemaksu objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, kuri nav mazāki par minimālo algu.” Jautājumi ir par darbiniekiem, kas ir darba ņēmēji, un autoratlīdzību izmaksā: a) darbinieka darba devējs; b) cits darba devējs:

  1. Vai 5% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) jāmaksā gan a) gan b) gadījumā?
  2. Vai pareizi saprotu, ka šie 5% būs jāmaksā pašam autoratlīdzības saņēmējam nevis atlīdzības izmaksātājam?
  3. Un kas notiek ar autoratlīdzību, kas nesasniedz minimālās algas apmēru? 5% nav jāmaksā?