Šķiet, viena no pagājušā gada otrajā pusē apspriestākajām tēmām nodokļu jomā Latvijā bija solidaritātes nodokļa ieviešana. Neskatoties uz ievērojamo kritiku minētā nodokļa koncepcijai, 2015.gada nogalē Saeima tomēr pieņēma Solidaritātes nodokļa likumu.

Praksē jau patlaban novērojams, ka pastāv neskaidrības šī nodokļa piemērošanā gan darba attiecībās, gan arī privātpersonām, veicot saimniecisko darbību. Tādēļ šajā rakstā centīšos viest skaidrību būtiskākajos ar solidaritātes nodokļa (SN) piemērošanu saistītajos jautājumos.

Kas ir SN?

SN mērķis ir mazināt darbaspēka nodokļu regresivitāti, novēršot nevienlīdzību, ka minimālās algas saņēmējam procentuālais nodokļu slogs ir tāds pats kā personai, kuras ienākumi no darba algas pārsniedz 100 000 EUR gadā. Citiem vārdiem sakot, nodokļa mērķis ir gūt papildu ieņēmumus valsts pamatbudžetā, tos iekasējot no personām, kuru darbs tiek augsti novērtēts (tātad arī atalgots), kā arī no šādu personu darba devējiem.