Uzņēmums līzingā nomā vairākas automašīnas, par kurām tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN). No līzinga kompānijas pasūtīta automašīna jaunajam darbiniekam, bet uz laiku, kamēr auto tiks piegādāts, uzņēmumam iedots cits auto, kas tiek lietots uz patapinājuma līguma pamata. Līguma puses ir auto dīlera pārstāvis Latvijā un uzņēmums. Tehniskā pase izdota auto dīlera pārstāvim Latvijā. Patapinātā automašīna tiek lietota uzņēmuma vajadzībām. Navigācijas sistēmas automašīnā nav.

Vai izdevumus par degvielu un auto nomu uzņēmums var iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos un atskaitīt pievienotās vērtības nodokli (PVN) kā priekšnodokli? Vai par patapināto autotransportu ir jāmaksā UVTN, lai izdevumus varētu attiecināt uz saimniecisko darbību? Vai par patapinātās automašīnas lietošanu var noslēgt apakšpatapinājuma līgumu ar darbinieku, kurš šo transportu lieto?