Darbinieks brauc komandējumā ar uzņēmumam piederošu automašīnu, par ko tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN). Darbiniekam ir noformēts komandējuma rīkojums. Kādi nodokļi par to, ka darbinieks lieto uzņēmuma automašīnu, vēl varbūt ir jāmaksā, ja darbinieks paņem automašīnu iepriekšējās dienas vakarā, jo komandējumā jādodas agri no rīta pirms darba laika sākuma, un automašīnu noliek uzņēmuma teritorijā nākamajā dienā pēc komandējuma, jo atgriežas no komandējuma vēlu vakarā pēc uzņēmuma darba laika beigām?