Uzņēmums savā saimnieciskajā darbībā uz patapinājuma līguma pamata izmanto darbinieka vieglo transportlīdzekli. Par šo transportlīdzekli katru mēnesi tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN). Uzņēmums saimnieciskās darbības izdevumos noraksta degvielu (atbilstoši izgatavotājrūpnīcas degvielas patēriņa normai), OCTA polises un automašīnas remonta izdevumus. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodoklis atskaitīts 50% apmērā. Vai šajā situācijā pastāv kādi nodokļu riski? Vai uz patapinājuma līguma pamata drīkst norakstīt transportlīdzekļa remonta izdevumus?