Uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, ir iegādājies vieglo automobili. Uzņēmumam, veicot automobiļa reģistrāciju, tika piemērots atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN). Vai tas nozīmē, ka ir jāierīko globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) vai arī jāveic detalizēta maršrutu uzskaite ceļazīmēs, lai visus izdevumus būtu iespējams attiecināt uz saimniecisko darbību? Vai, izvēloties maksāt UVTN, automobiļa reģistrācijas brīdī būtu bijusi iespēja visus izdevumus iekļaut saimnieciskās darbības izmaksās un degvielu norakstīt pēc faktiskā patēriņa? Vai iespējams vēl ko mainīt un samaksāt UVTN?