2012.gada 1.maijā stājās spēkā grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (UVTN likums), kas atkal ir aktualizējuši virkni jautājumu ne tikai par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN), bet arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanu saistībā ar UVTN likuma 10.pantā un likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) 10.panta 7.1daļā minēto vieglo transportlīdzekļu izmantošanu komersantu saimnieciskajā darbībā.