Vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA), kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, pienākas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) atbrīvojums? Vai vienīgais nosacījums atbrīvojumam no UVTN maksāšanas ir ieņēmumu apmērs no lauksaimniecības produktu ražošanas? Ja ieņēmumi pārsniedz Ls 3000, tad nevajag ne GPS, ne ceļazīmes, lai saņemtu atbrīvojumu no UVTN?