Man ir jautājums par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksas kārtību. Saskaņā ar grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (Likums), kas stājās spēkā š.g. 1.maijā, nodokļa taksācijas periods ir viens gads. Ja automašīnas  tiek izmantotas uz darba līguma pamata, par kuru periodu sanāk maksāt šo nodokli 15.jūnijā – no 1.maija vai arī jānomaksā par visu periodu no gada sākuma?