Uzņēmēju ikdienas darbā bieži rodas jautājums, vai par patapinātu transportlīdzekli ir jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN). Ņemot vērā darba gaitā radušās diskusijas, sniegšu savu redzējumu šajā jautājumā.