Uzņēmumā noslēgti auto patapinājuma līgumi uz nenoteiktu laiku ar atrunu, ka tie tiks izmantoti darba vajadzībām līdz 15 darba dienām mēnesī. Tiek rakstītas maršruta lapas (datums, maršruts, nobrauktie km). Vai šajā gadījumā ir jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)?