SIA "A" uz 1 mēnesi iznomājis auto SIA "B". Uzņēmumam transportlīdzeklis nepieciešams, lai nosūtītu darbiniekus komandējumos gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Komandējuma dienas nav precīzi nosakāmas, tādēļ transportlīdzeklim SIA "B" turējumā jābūt pieejamam visu mēnesi. SIA "A" nemaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN), jo nodarbojas ar auto tirdzniecību. Vai SIA "B" jāmaksā UVTN, ja tansportlīdzekli mēnesī izmanto mazāk nekā 15 dienas (piemēram, 11 dienas)? Ja SIA "B" auto izmanto tikai 11 dienas mēnesī, vai uzņēmums drīkst iekļaut visu summu (rēķinu, ko sagatavojis SIA "A") saimnieciskās darbības izdevumos, tostarp priekšnodokli 50% apmērā?