Vai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir jāiesniedz kāda deklarācija par patapinātu auto, ja tiek pārsniegts 15 dienu lietošanas limits un par to tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)? Vai, maksājot UVTN, ir jānorāda auto reģistrācijas numurs?