Pašvaldība uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) nemaksā, bet pašvaldība slēdz patapinājuma līgumus. Kā ir ar UVTN?