Uzņēmumam ir reprezentatīva vieglā automašīna, kuru izmanto gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan privātām vajadzībām un par kuru tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN). Uzņēmumam pienākas atbrīvojums no UVTN par vienu automašīnu, jo ir ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas (vairāk par 4269 EUR). Uzņēmums izdevumus, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa uzturēšanu, uzskaita atsevišķi un palielina apliekamo ienākumu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas 16.ailē. Jautājumi: