Uzņēmums ar darbiniekiem noslēdzis vienošanos, ka tad, ja darbinieks izmanto savu privāto transportlīdzekli uzņēmuma saimnieciskās darbības vajadzībām, par to tiek maksāta kompensācija – 0,22 EUR par katru nobraukto kilometru. Par kompensācijas summu darba devējs aprēķina un ietur gan iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. IIN netiek rēķināts par kompensācijas daļu, kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" aprēķināma 0,04 EUR apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 EUR mēnesī. Degvielas izdevumi netiek kompensēti atsevišķi.

Par transportlīdzekļa izmantošanu darba braucieniem darbinieki sagatavo atskaiti, kurā norāda maršrutu un  nobrauktos kilometrus. Uzņēmums katru mēnesi maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) par konkrētajā mēnesī izmantotajiem transportlīdzekļiem. Vai šajā situācijā uzņēmums gada beigās var pieprasīt UVTN atmaksu? Vai uzņēmumam būtu jāreģistrē šie transportlīdzekļi savā turējumā? Cik detalizētām jābūt aizpildāmajām maršruta lapām?