Zemnieku saimniecībai (ZS) par 2022.gada novembri veidojās ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamā bāze UIN deklarācijā. Oktobrī ir saņemtas subsīdijas par 2022.gadu. Lauku atbalsta dienests sniedz atbalstu subsīdijām, bet līdz deklarācijas iesniegšanas brīdim vēl nav saņemts lēmums par aprēķinātajiem un izmaksātajiem atbalsta maksājumiem. Vai ZS drīkst piemērot atvieglojumu par subsīdijām novembra UIN deklarācijā, nesaņemot lēmumu par atbalstu?