2018.gada beigās SIA pārdeva nekustamo īpašumu – zemi un uz tās esošas ēkas un būves – saistītai personai (uzņēmuma dibinātājam). Sertificēts vērtētājs pirms pārdošanas to novērtēja, nosakot tirgus vērtību - 178 tūkst. eiro, savukārt, piespiedu pārdošanas vērtība tika noteikta 107 tūkst. eiro apmērā. Nekustamais īpašums tika pārdots uz pirkuma līguma pamata par 110 tūkst. eiro. Vai par vērtību starpību 68 tūkst. eiro (178 000 – 110 000) var nemaksāt uzņēmumu ienākuma nodokli, argumentējot, ka nekustamais īpašums jau piecus gadus atrodas pārdošanā, bet šajā laikā neviens to nav iegādājies, līdz ar to notika piespiedu pārdošana?