Noslēdzot rakstu ciklu par jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (UIN likums), aplūkosim darbus, kas darāmi vēl šogad, lai veiksmīgi pabeigtu 2017.gadu, kā arī izskatīsim pārejas noteikumus. Tāpat, mazliet atkāpjoties no maksājamā nodokļa, aplūkosim arī atlikto nodokli.

Šī gada noslēgumā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) jāaprēķina atbilstoši vēl pierastajām un – nu jau jāsaka – "vecajām" normām. UIN aprēķins, termiņi un deklarācijas forma saglabājas nemainīgi, bet dažiem atlikumiem 31.decembrī būs lielāka nozīme nekā parasti.

Ko darīt ar uzkrājumiem?

Viena no biežāk sastopamajām UIN korekcijām ir apliekamā ienākuma palielināšana vai samazināšana par uzkrājumu kustībām. Proti, uzkrājumiem palielinoties, tiek palielināta arī UIN bāze, savukārt uzkrājumu samazināšanas gadījumā ir iespēja samazināt arī apliekamo ienākumu (tas ne vienmēr attiecināms uz uzkrājumiem šaubīgiem parādiem – par to atsevišķi). Iespēja samazināt UIN bāzi saglabāsies, arī pārejot uz jauno UIN modeli, tomēr būs būtiski nodalīt tās uzkrājumu summas, kas izveidojušās jau 2016.gada beigās, no tām, kas 2017.gada beigās ir lielākas par atlikumu uz 2016.gada beigām.