Saimnieciskās darbības veicējs (SDV) ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs un nav reģistrējies pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrā. SDV vēlas doties uz Šveici sniegt restaurācijas pakalpojumus. Vai šādā gadījumā viņam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jāsaņem A1 sertifikāts? Vai SDV jāreģistrējas kā PVN maksātājam saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 19.panta 1.daļu?