Kā 2018.gadā pareizi piemērot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) pensiju apdrošināšanai 5% apmērā pašnodarbinātājam, kurš ir zemnieku saimniecības īpašnieks? Vai jāmaksā katru ceturksni no ikmēneša ienākumiem, vai gada beigās no kopējiem ienākumiem kā lauksaimniekam? Zemnieku saimniecībai pamatdarbība ir lauksaimniecība, bet ir arī cita veida ieņēmumi, piemēram, nodoti metāllūžņi, sniegti zemes apstrādes pakalpojumi u.tml. Gada laikā nav prognozējama lauksaimniecības un citu ieņēmumu proporcija, kā arī nav iespējams sadalīt proporcionāli sadalāmos izdevumus, piemēram, tehnikas remonti, administratīvie izdevumi u.c. Ja tomēr jānodala ieņēmumi no lauksaimniecības no citiem ieņēmumu veidiem, tad uz kuru ieņēmumu veidu jāattiecina 430 EUR, no kuriem tiek maksātas VSAOI vispārējā kārtībā?