Zemnieku saimniecība (ZS) kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja. ZS īpašnieks par sevi ir maksājis pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Vai īpašniekam gada ienākumu deklarācijā ir jāaizpilda D31 "Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā" pielikums, ja ZS sniegs gada pārskatu, kur ir visi ieņēmumi un izdevumi, tai skaitā arī par īpašnieku kā pašnodarbināto veiktās VSAOI?