Saimnieciskās darbības veicējs jeb pašnodarbinātais pats kļūst par savu nodokļu aprēķinātāju un maksātāju. Lai izvēlētos pareizi, vispirms ir jāzina, kādi ir iespējamie nodokļu režīmi, kādi ir nosacījumi un ierobežojumi katram no tiem, un jāaprēķina, kurš nodokļu režīms ir vispiemērotākais attiecīgajam biznesam.  

Saskaņā ar Likuma par IIN 11.10 panta 1.daļu, patentmaksa ir fiksēts maksājums, kurā ir ietverti vairāki nodokļi - IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI vai sociālais nodoklis) par fiziskās personas saimniecisko darbību. Patentmaksu var izvēlēties maksāt tikai saimnieciskās darbības veicējs.

Patentmaksu var maksāt tikai MK noteikumu Nr. 1531 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri“ 1.pielikumā norādīto saimnieciskās darbības veidu veicēji. Un arī patentmaksas maksātājam ir noteikti ierobežojumi: