Zemnieku saimniecība, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Tās īpašnieks līdz šim valsts socialās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) maksāja kā pašnodarbinātais, bet no 2023.gada 1.septembra ir nolēmis kļūt par darba ņēmēju savā zemnieku saimniecībā un maksāt darba algas nodokļus. Tātad no tā brīža īpašnieks vairs nav pašnodarbinātais. Kad un kā ir jāiesniedz atskaite par 10% VSAOI, kas būtu aprēķināmas par gadu, ja īpašnieks nebūtu nolēmis dibināt darba attiecības ar savu saimniecību? Piebilde – dibinot darba attiecības, zemnieku saimniecībā pārvaldnieka nebūs.