Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem, uzskaitot savas saimnieciskās darbības izmaksas, ir jāievēro likuma ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli'' (likums par IIN vai likums), kā arī citu normatīvo aktu prasības. Likuma par IIN 11. panta 3. daļa un Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumi Nr. 899 Likuma ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas kārtība'' (MK noteikumi Nr. 899) nosaka summas, kuras IIN maksātājiem ir ietveramas izdevumos. Tomēr tas nenozīmē, ka izdevumos drīkst iekļaut tikai likumā un noteikumos minētās summas, jo MK noteikumu Nr. 899 78.9. apakšpunkts paredz, ka izdevumos drīkst iekļaut arī citas izdevumu summas, kas ir veiktas un ir nepieciešamas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.