Fiziskā persona ir meža īpašnieks un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, bet nav saimnieciskās darbības veicējs. Vai šī persona PVN deklarācijā priekšnodoklī drīkst iekļaut samaksāto PVN par meža atjaunošanai iegādāto stādmateriālu? Fiziska persona ir reģistrēta kā PVN maksātājs, lai veiktu darījumus ar kokmateriāliem (vairākas reizes gadā pārdod ciršanas tiesības). Nākotnē arī plānots pārdot ciršanas tiesības no īpašumā esošajiem mežiem. Apmežoto izcirtumu zemes gabala sastāvā nav plānots pārdot, bet ciršanas tiesības varēs pārdot varbūt mazmazbērni.