Valsts ieņēmumu dienests 2018.gada jūnijā ir sniedzis uzziņu zemnieku saimniecībai par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu. Uzziņā ir skartas arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa normas.