01.07.2009. ir stājušies spēkā būtiskie grozījumi Maksātnespējas likumā un Civilprocesa likumā. Jāatzīmē, ka lielā mērā šie grozījumi balstās uz Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas ieteikumiem. Izmaiņas likumos galvenokārt vērstas uz tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) efektivitātes palielināšanu, kā arī juridisko personu maksātnespējas procesa paātrināšanu un fizisko personu maksātnespējas procesa piemērošanas veicināšanu.