Pašreizējā ekonomiskā situācija liek daudziem komersantiem nopietni aizdomāties par darījumu partneru iespējamo maksātnespēju vai ierobežoto maksātspēju. Jo stiprāka ir komersanta saikne ar grūtībās nonākušo darījuma partneri un lielāka atkarība no tā, jo smagākas būs šī darījuma partnera maksātnespējas vai ierobežotas maksātspējas iespējamās sekas. Sliktākajā gadījumā šīs sekas var būt paša komersanta ierobežota maksātspēja vai pat maksātnespēja.