Šī gada 20.jūnijā Latvijas Republikas Augstākā tiesa (LR AT) pieņēma spriedumu Nr.SKA-333/2014 (Spriedums), ar kuru atstāja spēkā Konkurences padomes (KP) lēmumu par pilnsabiedrības "Latroad "sodīšanu par Konkurences likuma (KL) 11.panta (aizliegtas vienošanās) pārkāpumu. KP lēmumā atzina, ka pilnsabiedrības biedri sadalījuši tirgu un apmainījušies ar informāciju, kas attiecas uz to dalību konkursos.