Piedāvājam ieskatu vienā no šajā gadā skatītiem civillietu tiesu prakses nolēmumiem, kas ataino tiesu praksē un tiesību doktrīnā nereti skartu tēmu: par prasījuma precizēšanu apelācijas instances tiesā.