Satversmes tiesa 2010. gada 30. martā pasludināja spriedumu lietā nr. 2009-85-01 jautājumā par tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumus par prasības nodrošināšanu. Satversmes tiesa atzina, ka Civilprocesa likuma noteikumi, kas neparedz tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanu vai lēmumu par atteikumu atcelt prasības nodrošinājumu, ir neatbilstoši Latvijas Republikas (LR) Satversmes 92. pantam.