Ik dienas tiek sludināti publiskie iepirkumi, kuru jēga ir saistāma ar valsts, pašvaldību iestāžu, kapitālsabiedrību funkciju un uzdevumu nodrošināšanu. Tiek iepirkti gan būvdarbi, gan preču piegādes, gan arī dažādi pakalpojumi, kas arī veido iepirkuma priekšmetu. Nosakot iepirkuma priekšmetu, tiek noteikts noslēdzamā iepirkuma līguma veids: būvdarbu līgums, piegādes līgums vai pakalpojuma līgums, un uz katru no šiem līgumu veidiem ir attiecināmas nedaudz atšķirīgas likumdevēja prasības. Turklāt pakalpojumu līgumu piešķiršanā ir noteikts atšķirīgs regulējums pakalpojumiem, kuros varētu būt pārrobežu intereses moments un atvieglotas prasības tiem pakalpojumu iepirkumiem, kur šāda interese varētu nebūt. Tieši par šādu pakalpojumu līgumu, kurus Publiskā iepirkuma likuma kontekstā dēvē par B daļas pakalpojumiem, piešķiršanas tiesiskumu lasiet šajā publikācijā.