Ar valdes locekli bija noslēgts bezatlīdzības līgums, šī gada 15.novembrī noslēdzām pilnvarojuma līgumu, nosakot atlīdzību.

Noslēdzot pilnvarojuma līgumu, Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniedzu “Ziņas par darba ņēmējiem”, norādot kodu 81 “Fiziska persona, ar kuru ir noslēgts uzņēmuma līgums”, bet VID darbiniece atrakstīja, ka nedrīkst norādīt kodu 81, jo valdes loceklis nav reģistrēts VID datu bāzē, tāpēc nepieciešams uzrādīt kodu 11. Tad es iesniedzu “Ziņas par darba ņēmējiem”, norādot kodu 82 un 11.

Valdes loceklis nav uzskatāms par darbinieku Darba likuma izpratnē, tādēļ darba līgums ar valdes locekli nav noslēgts. 

Vai ir pareizi “Ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” norādīt tikai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli? Vai drīkst neuzrādīt uzņēmējdarbības riska valsts nodevu un nostrādāto darba laiku? Vai nebūs jāpiešķir kārtējais atvaļinājums?