Zvērinātu advokātu birojs (ZAB) grāmatvedības uzskaiti veic divkāršā ieraksta sistēmā. Pēc finanšu gada noslēgšanas ZAB partneri nolemj sadalīt peļņu, par ko attiecīgi ir nomaksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), iekļaujot to savās gada ienākumu deklarācijās. Vai šī peļņas sadale var tikt uzskatīta par dividendēm pielīdzināmām izmaksām, jo saskaņā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu ZAB var tikt pielīdzināts juridiskai personai Civillikuma izpratnē? Un vai par šo peļņas sadali ZAB partneriem (advokātiem) ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)?