Ar akciju sabiedrības valdes locekļiem ir noslēgti pilnvarojuma līgumi, saskaņā ar akcionāru lēmumu valdes locekļiem noteikta mēneša atlīdzība. Kā aprēķināma atlīdzība, ja valdes loceklis ir prombūtnē, piemēram, iestājusies darbnespēja, – proporcionāli kalendāro dienu skaitam vai kalendāra darba dienu skaitam? Pilnvarojuma līgumā noteikts, ka atlīdzība saglabājas tikai atvaļinājuma laikā.