Valdes loceklis – nerezidents (Latvijas kapitālsabiedrības vienīgais īpašnieks) – pastāvīgi atrodas savā rezidences valstī Norvēģijā, veic klientu piesaistes darbus, darbu izpildes kvalitātes kontroli un pārrunas ar klientiem Norvēģijā. Bet valdes loceklis arī regulāri brauc uz Latviju kontrolēt ražošanas procesu, parakstīt dokumentus un veic citus pienākumus. Ir noslēgts darba līgums, kurā kā darba vieta noteikta Latvija un, ja nepieciešams, darba devēja uzdevumā arī visa Eiropas Ekonomiskā zona.

Jautājumi:

  • Vai var kompensēt valdes locekļa izdevumus, kas rodas braucienā no Norvēģijas uz Latviju (izmitināšana, lidojuma biļetes, transporta izdevumi Latvijā), neapliekot tos ar algas nodokļiem? 
  • Ja darba līgumā kā darba vieta tiktu norādīta Norvēģija, vai varētu turpināt maksāt darba algu Latvijā un kompensēt izdevumus, kas valdes loceklim rodas Latvijā, pildot savus pienākumus, piemēram, izmitināšanas, lidojuma biļešu, transporta izdevumus?
  • Kādos gadījumos šos pārbraucienus var definēt kā komandējumu, lai varētu kompensēt attiecīgās komandējuma izmaksas?  
  • Ņemot vērā, ka valdes locekļa pastāvīgā dzīvesvieta ir Norvēģijā (atrodas Norvēģijā lielāko gada daļu, vairāk par 183 dienām), vai nerodas pienākums maksāt algu Norvēģijā?