Vai uzņēmuma vienīgajam valdes loceklim, kuram tiek aprēķināta darba alga, un uzņēmumā citu darbinieku nav, jāaprēķina un grāmatvedībā jāuzrāda atvaļinājuma rezerve?